Svenska Brukshundklubben
Övre Norrlands Distrikt

Vårt uppdrag

Övre Norrlands distrikt styrelse har följande arbetsgrupper som arbetar på uppdrag av ÖND;

Tjänstehundsgruppen - Uppdateras inom kort!


Bruks- & Lydnadsgruppen - BoL 

                                                                                                                                                                                                Vår uppgift är att - godkänna bruks- och lydnadstävlingar inom distriktet - tillsätta domare och skyddsfiguranter till distriktets officiella bruks och lydnadsprov - i samarbete med lokalklubbarna utbilda och auktorisera tävlingsledare A och B bruks, tävlingsledare lydnad och tävlingssekreterare - utbilda domare och skyddsfiguranter samt anordna provavläggning för dessa - genomföra konferenser för domare och tävlingsledare - ansvara för skyddslicenser - representera distriktet vid centrala bruks- och regelkonferenser                                                                                                                                    Årets tävlingar kan ni läsa om här - KLICKA PÅ DENNA LÄNK!

     

      Ledamöter i gruppen 

        Karin Sejnell Sammankallande och domaransvarig
        Lena Plym Forshell Utbildningfrågor mm, Licensansvarig
        Lena Nordström Utbildningsfrågor mm
        Pether Eriksson Licensansvarig
        Cecilia Lundgren Adjungerad i lydnadsfrågor


E-post gällande utbildningsfrågor:

bolutbildning@sbk-ond.se

Övriga frågor: bol@sbk-ond.se

Allmän information                                                             Funktionärsrapporter sänder man in till bol@sbk-ond.se märk mejlet med ”Funktionärsrapport”

OBS! Använd den rapport som finns i SBK-PROV

    

Hundägargruppen -    HUS                                                                                                                                                                                     Hundägarsektionens  uppdrag är att arrangera vidare utbildning för instruktörer efter önskemål. Stötta klubbarna med information då de själva arrangerar grund & allmänlydnadsinstruktörs utbildning samt utfärda instruktörsbevis. Rekommendera deltagarna till lärarutbildning i samråd med distriktets styrelse. Sprida information mellan centrala hundägarutbildningsutskottet och klubbarna.                                                           Sammankallande Annika Lindström, Du som har funderingar är välkommen att höra av dig till mig.Rasutvecklingsgruppen -   RUS                                                                                                                                                                    Rasutvecklingssektorns  uppgift är att arbeta för brukshundsrasernas mentala och exteriöra utveckling inom distriktet. RUS ansvarar för utbildning av mentaldomare, testledare, mentalbeskrivare och övriga funktionärer vid mentaltest och prover. RUS samordnar utställningar i distriktet.

Kontaktperson:Vakant

Intresserad av att utveckla RUS på distriktsnivå? Kontakta: Ordförande  Per- Olov Eriksson


Agilitygruppen -                                                                                                                                                                                                         Agilitysektorns  ansvar är att vidareutveckla agilityn inom distriktet. Agilityn ansvarar för utbildning av domare och övriga funktionärer. 

Agilityn samordnar agilitytävlingarna i distriktet.                                                                                                                                        Kontaktperson:Vakant

Intresserad av att utveckla agilityn på distriktsnivå? Kontakta: Per-Olov ErikssonRallylydnadsgruppen - Uppdateras inom kort!


Tåmegruppen - Uppdateras inom kort!

 

 

Arbetsgruppernas uppgift;

 

 • Sektorn representerar styrelsen genom sin specialkompetens gentemot SBK centralt och lokalklubbarna.
 • Styrelsen ska informeras om viktiga frågor, avvikelser mot mål, ekonomi osv.
 • Kontinuerligt informera styrelsen om pågående aktiviteter.
 • Större investeringar ska ske i samarbete med styrelsen enligt praxis.
 • Ansvara för sektorns verksamhetsplan och budget samt arbeta fritt utifrån dessa mål. Budgeten skall upprättas i SBK:s distrikt gällande kontoplan.
 • Ansvara för att aktiviteter genomförs på ett för SBK lämpligt sätt.
 • Planera och ansvara för funktionärer som verkar inom sektorn.
 • Ansvara för utbildning/vidareutbildning av funktionärer som verkar inom sektorn.
 • Föreslå styrelsen lämpliga personer för utbildning.
 • Anordna temakvällar/utbildningsdagar tillsammans med övriga sektorer.
 • Upprätta förslag till verksamhetsberättelse & budget inom ansvarsområdet.

Bilder